Fen Edebiyat Fakültesi-Felsefe Bölümü

Türk İslam Düşüncesi Tarihi Ana Bilim Dalı

28/08/2014 23:09:01 - 28/08/2014 23:09:01 - 1999 Okunma

 

 

Türk - İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı, Türk düşüncesi ile İslam düşüncesi bünyesinde teşekkül etmiş felsefe, kelam ve tasavvuf gibi disiplinlerin tarihi gelişimini konu almaktadır. Tanrı-âlem-insan ilişkisi, âlem ve insanın mebde’-meâdı, İslam düşüncesinde varlık tasavvuru, bilgi ve değer meselesi, akıl - vahiy ilişkisi, mutluluğun kazanılması gibi sorunlar Anabilim Dalı’nın ele aldığı temel konulardandır.

TürkİslamDüşüncesiTarihiAnaBilimDalı

Facebook Twitter Google Plus

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.