Fen Edebiyat Fakültesi-Felsefe Bölümü

Arş. Gör. Elif Çetinkiran

28/08/2014 11:58:18 - 06/03/2015 11:58:18 - 2228 Okunma

Elif ÇETİNKIRAN

Oda No: 106         Telefon:             E-Posta:elifcetinkiran@hotmail.com

 

 

1. Doğum Tarihi: 06.09.1987

2. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Felsefe

Süleyman Demirel

2005-2009

Yüksek Lisans

Felsefe

Süleyman Demirel

2009-2012

Doktora

Felsefe

Hacettepe Üniversitesi

-2012

 

 

 

 

3. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Etik-Siyaset İlişkisi Bakımından Aristoteles ve Machiavelli, Prof. Dr. Mevlüt ALBAYRAK

4. Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:

5. Akademik Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Kırklareli Üniversitesi

-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. İdari Görevler:

7.1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

7.2.Yönetilen Doktora Tezleri:

8. Projelerde Yaptığı Görevler:

9. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

10. Ödüller:

11.1. Lisans Düzeyde Vermiş ve Vermekte Olduğu Dersler:

11.2. Lisansüstü Düzeyde Vermiş ve Vermekte Olduğu Dersler:

12. Basılı Eserler:

12.1. Makaleler:

12.2. Bildiriler:

12.3. Kitaplar:

12.3.1. Telif:

12.3.2. Editörlük:

12.4. Diğer yayınlar:

12.5. Çeviriler:

13. Yayımlanacak Çalışmalar:

13.1. Makaleler:

13.2. Kitaplar:

14. Yayımlanmamış Çalışmalar:

15. Seminerler:

16. Atölye Çalışmaları:

17. Bildiriler: 2006 Boğaziçi Üniversitesi Türkiye Felsefe Topluluğu’nda “Özgürleşme” adlı bir bildiri

18. Konferanslar:

19. Kurslar:

20. Çalışmalar:

ArşGörElifÇETİNKIRAN

Facebook Twitter Google Plus

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.