Fen Edebiyat Fakültesi-Felsefe Bölümü

Arş. Gör. Eylem Canaslan

28/08/2014 10:34:10 - 08/01/2016 10:34:10 - 3700 Okunma

 

 

Arş. Gör. Eylem CANASLAN

 

Doğum Yeri ve Tarihi:

Ankara / 20.03.1979

Adres:

 

Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Cumhuriyet Mahallesi, Kofcaz Yolu, Kayalı Yerleşkesi, 1 No’lu Merkezi Derslikler, No:39/L Kırklareli

 

 

E-posta:

 

eylemcanaslan@klu.edu.tr

Eğitim:

2009- Devam

 

 

 

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ,
Felsefe Doktora (Tez yazım aşaması)

Danışmanı: Prof. Dr. M. Türker Armaner

2004- 2009

 

 

 

 

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ,
Felsefe Yüksek Lisans

Danışmanı: Prof. Dr. M. Türker Armaner

 

Tezin Adı: La Comparaison du concept de “multitude” de Spinoza avec celui de Hobbes (Spinoza ve Hobbes’un “Çokluk” Kavramlarının Karşılaştırılması)

 

  

1997-2002

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ,

Felsefe Lisans

 

Bildiği Yabancı Diller:

Fransızca (KPDS: A- 97,50 puan), İngilizce (KPDS: A 90 puan), Latince

İlgi Alanları:

Siyaset Felsefesi, Etik, 17. Yüzyıl Felsefesi

İdari Görevler:

Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörlüğü (2014-devam)

Araştırma Bursları

Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu kapsamında “Misafir Araştırmacı” olarak, Fransa Paris VIII Üniversitesi’nde Gérard Duprat’nın davetiyle 01.10.21012-30.09.2013 tarihleri arasında 1 yıllık araştırma.

Eserler:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

“Locke’s Account of Liberty in the Essay: Can ‘Finite Intellectual Beings’ Be Free?”, Felsefe Arkivi, 2012/II, sayı: 37, s. 39-60. (ASOS indeks)

 

Kitap Bölümü

“Proto-demokratik Bir Perspektiften Felsefi Pedagoji ya da Anlama Yetisinin Düzeltilmesi”, Spinoza ile Karşılaşmalar içinde, der. Güçlü Ateşoğlu, Eylem Canaslan, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2015, s. 56-76. (Aynı yazının farklı adla basımı: “Sunuş: Anlama Yetisini Düzeltmek”, Spinoza, Anlama Yetisinin Düzeltilmesi Üzerine içinde, çev. Emine Ayhan, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 2015, s. 11-33.)

 

“Temsilin ve Modelin Ötesinde Demokrasi: Rancière’in Bize Hatırlattığı”, Günümüzü Felsefe ile Düşünmek, ed. B. Gülşen, E. Bozkurt, G. Sorguç, U. Morkoç, Ege Üniversitesi Yay., İzmir, 2014, s. 277-284.

 

“Sunuş: Spinoza’yla Diyalog”, Spinoza, Mektuplar içinde, çev. Emine Ayhan, yay. haz. Eylem Canaslan, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 2014, s. 17-54.

“Giriş: Spinoza ve Marx. Bir Karşılaşmanın İzinde”, Marx’tan Spinoza’ya, Spinoza’dan Marx’a Güncel Müdahaleler içinde, der. Eylem Canaslan, Cemal Bâli Akal, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 2013, s. 11-30.

Teolojik-Politik İnceleme’den Politik İnceleme’ye Spinoza’da Çokluk Kavramı”, Spinoza Günleri: Teolojik-Politik İnceleme Etrafında içinde, ed. Cemal Bâli Akal, Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul, 2009, s. 29-39.

Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler

“Spinoza’s Others”, 12. Uluslararası Spinoza Kolokyumu: “Spinoza y los otros”, Córdoba Ulusal Üniversitesi, Felsefe ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 7-11 Aralık 2015, Vaquerías Tesisleri, Valle Hermoso, Córdoba, Arjantin.

Ulusal Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler

 

“Proto-demokratik bir Perspektiften Felsefi Pedagoji ya da Anlama Yetisinin Düzeltilmesi Üzerine”, Spinoza ile Karşılaşmalar Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 26-27 Şubat 2015, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı.

“Hegel’in Spinoza Okuması Etrafında Arzu Kavrayışıyla İlgili Çağdaş Konumlanmalar: Anti-Diyalektik mi, Anti Teleoloji mi?”, Yeniden Hegel Sempozyumu, Vira Verita, Eğitim-Sen 5 no’lu Şube, Kampfplatz, 13-14 Aralık 2014, Ankara Üniversitesi SBF Aziz Köklü Salonu.

“Politik Tutkular ve Gelmekte Olan”, Felsefeden Siyasete Bir Gezi Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 9-11 Nisan 2014, Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu, Fındıklı.

 

Bilimsel Çeviriler

Jason Read, “‘Arzu İnsanın Özüdür’: Bireylik-Ötesinin Filozofları Olarak Spinoza ve Hegel”, Marx’tan Spinoza’ya, Spinoza’dan Marx’a Güncel Müdahaleler, der. Eylem Canaslan, Cemal Bâli Akal, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 2013, s. 84-103. (İngilizceden)

Etienne Balibar, “Politik Olan, Politika: Rousseau’dan Marx’a, Marx’tan Spinoza’ya”, Marx’tan Spinoza’ya, Spinoza’dan Marx’a Güncel Müdahaleler, der. Eylem Canaslan, Cemal Bâli Akal, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 2013, s. 104-116. (Fransızcadan)

Gabriel Albiac, “Spinoza/Marx: Öznenin İnşası”, Marx’tan Spinoza’ya, Spinoza’dan Marx’a Güncel Müdahaleler, der. Eylem Canaslan, Cemal Bâli Akal, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 2013, s. 297-305. (Fransızcadan)

John Holloway, Kapitalizmde Çatlaklar Yaratmak, Otonom yay., İstanbul, 2011 (B. Özçorlu, B. Doğan, S. Özer ile birlikte). (İngilizceden)

Antonio Negri, Aykırı Spinoza. Gündem(deki/dışı) Çeşitlemeler, Otonom Yay., İstanbul, 2011 (Nurfer Çelebioğlu ile birlikte). (İngilizceden)

Antonio Negri, Yaban Kuraldışılık: Spinoza Metafiziğinin ve Siyasetinin Gücü, Otonom Yay., İstanbul, 2005. (İngilizceden)

 

Bilimsel Editörlük-Derleme Çalışmaları

Spinoza ile Karşılaşmalar, der. Güçlü Ateşoğlu, Eylem Canaslan, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2015.

Spinoza, Mektuplar, çev. Emine Ayhan, yay. haz. Eylem Canaslan, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 2014.

Spinoza, Descartes Felsefesi’nin İlkeleri ve Metafizik Düşünceler, çev. Coşkun Şenkaya, yay. haz. Eylem Canaslan, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 2014.

Marx’tan Spinoza’ya, Spinoza’dan Marx’a Güncel Müdahaleler, der. Eylem Canaslan, Cemal Bâli Akal, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 2013.

 

ArşGörEylemCANASLAN

Facebook Twitter Google Plus

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.