Fen Edebiyat Fakültesi-Felsefe Bölümü

Arş. Gör. Eylem Yolsal Murteza

28/08/2014 12:00:11 - 06/03/2015 12:00:11 - 3058 Okunma

 

 

 

Eylem YOLSAL MURTEZA                               

eylemyolsal@klu.edu.tr

Öğrenim Durumu:

Doktora (devam): Felsefe, Galatasaray Üniversitesi, Tez Aşaması, 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Tülin Bumin

Yüksek Lisans (2004): Felsefe, İstanbul Üniversitesi
Yüksek Lisans Tez Başlığı: “Platon’un Siyaset Felsefesinde Doğruluk Kavramı” 
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Ayhan Bıçak

Lisans (2001): Felsefe, İstanbul Üniversitesi

Akademik Görevler: 
Araştırma Görevlisi (devam): Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü
Araştırma Görevlisi (2009) Artvin Çoruh Üniversitesi Felsefe Bölümü

 

Makaleler:

“Platon’un Devlet’inde Dikaiosynē Kavramını Kullanışı”, Felsefi Düşün, Sayı 1, Ekim 2013.


Çeviriler:

Samuel Fleischacker, Dağıtıcı Adaletin Kısa Tarihi, Pinhan Yayıncılık, 2013 (Gökhan Murteza ile ortak çeviri)


Reinhart Koselleck, Kritik ve Kriz -Burjuva Dünyanın Patolojik Gelişimi Üzerine Bir Katkı, Otonom Yayıncılık, 2012

Yurtdışı Çalışmalar:

University of Illinois at Chicago, Felsefe Bölümü, Akademik Ziyaretçi Nisan-Eylül 2011 

Bildiği Diller: İngilizce, Fransızca

 

ArşGörEylemYOLSALMURTEZA

Facebook Twitter Google Plus

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.