Fen Edebiyat Fakültesi-Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Sadık Türker

28/08/2014 12:04:50 - 06/03/2015 12:04:50 - 8930 Okunma

Açıklama: C:\Users\sbe\Desktop\SASD TR.jpgÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı      : Sadık Türker

Ünvanı            : Prof. Dr.

Doğum Tarihi : 15 Nisan 1970

 

                                                                                        

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite/Kurul

Yıl

Lisans

 İlahiyat

Dokuz Eylül Üniversitesi

1994

Y. Lisans

 Felsefe

İstanbul Üniversitesi

1998

Doktora

 Felsefe

İstanbul Üniversitesi

2001

Doçentlik

 Felsefe

Üniversiteler Arası Kurul

2006

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Felsefe Bölümü, Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

1995-1996

Ar.Gör.

Felsefe Bölümü, Kahire Üniversitesi, Kahire, Mısır

1996

Ar.Gör.  

Felsefe Bölümü, Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

1999-2001

Yrd.Doç.Dr.

Felsefe Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Muğla Üniversitesi

2002-2008

Post.Doc.Fellow

The University of Toronto, Toronto, Ontario, Kanada

2003- 2004

Doç.Dr.

Felsefe Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Muğla Üniversitesi

2008-2009

Doç.Dr.

Felsefe Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kırklareli Üniversitesi

2009-2012

Prof.Dr.

Felsefe Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kırklareli Üniversitesi

2012

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : (Bilimsel Topluluk, Editörlük, Yayım Kurulu, Hakem Kurulu, Jüri Kurulu)

History and Philosophy of Logic, Taylor&Francis (Yayın Kurulu Üyesi) 2007-bugün

History and Philosophy of Logic, Taylor&Francis (Hakem) 2006-bugün

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (Yayın Kurulu Üyesi) 2002-bugün

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (Hakem) 2004-bugün

Felsefe Arkivi, İstanbul Üniversitesi, (Hakem) 2010-bugün

Journal of European Theoretical and Applied Studies (Yayın Kurulu Üyesi) 2011-bugün

Electronic Journal Vocational Studies, (Yayın Kurulu Üyesi) 2011-bugün

Felsefi Düşün, (Danışma Kurulu Üyesi) 2013-Bugün.

Mantık Araştırma ve Uygulama Merkezi Üyeliği 2014- Bugün.

Kalam Research and Media Center KRM, Dubai, Danışma Kurulu Üyeliği, 2014 – Bugün.

 

İdari Görevler:

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanlığı, Mart 2010- Bugün.

Kırklareli Üniversitesi Farabi Öğretim Üyesi ve Öğrenci Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü 2010-12 Şubat 2013.

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-Bugün.

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekilliği xxxxx - xxxxx

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-Bugün.

Kırklareli Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-Bugün.

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekilliği, 13 Temmuz 2012-12 Şubat 2013.

Trakya Üniversiteler Birliği Sekreteri Kasım 2012-12 Şubat 2013.

 

Ödüller :

Üstün Hizmet Ödülü, 10uncu Zırhlı Tugay Komutanlığı, Babaeski, Kırklareli, 1999.

Joseph Wey Post Doctoral Fellow, The University of Toronto, 2003.

TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü, 2007.

Son beş yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Klasik Mantık I & II

Modern Mantık I & II

Felsefe Kavramları I & II

Felsefe Problemleri

Felsefe Tarihi I & II

Çağdaş Türk Düşüncesi Tarihi

Klasik Dönem Türk Felsefesi

İslam Felsefesi Tarihi I & II

Felsefi Metin Çözümleme Yöntemleri

Mantık Tarihi I & II (Yüksek Lisans)

Felsefede Dil Sorunu (Yüksek Lisans)

İslam Mantığında Önerme (Doktora)

Problematik ve Sistematik (Doktora)

Bilimsel Metin İnşa ve Analizi (Doktora)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Doktora)

İslam Mantığında Tasavvurat ve Tasdikat (Doktora)

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Türker Sadık, “The Arabico-Islamic Background of al-Fārābī’s Logic”, History and Philosophy of Logic, 28/3, 183-255 (2007).

A2. Türker, Sadık, “The Probability of Truth of Propositions in the Arabic Logic: Introducing to the Belief Conception of Truth and the Arabic Formalism in Logic”, Elmi Eserler: The Institute of Philosophy, Sociology and Law of Azerbaijan National Academy of Sciences, 2: 15, 126-141 (2010).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Türker, Sadık, “Fârâbî’nin Tamantuk (Mantıksallaştırma) Programı”, Proceedings of the International Al-Fārābī Symposium (Ankara, October 7-8, 2004), ed. Fehrullah Terkan, Şenol Korkut, Ankara, Elis Yayınları, s. 77-100, (2005).

B2. Türker, Sadık, “The Development of the Intellectual Globalism in the Medieval Euro-Asia”, Proceedings of the First International Conference of Asian Philosophical Association, Fatih University Publications, İstanbul, 2005.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Türker, Sadık “Fârâbî’de Dil ve Mantık İlişkisi”, Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, 1, 137-175, (2002)

D2. Türker, Sadık, “Fikri Muhtevası İçerisinde Kutadgubilig’in Kültür ve Medeniyet Tarihimizdeki Yeri”, Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, 1, 14-28 (2002).

D3. Türker, Sadık, “İslam Düşüncesinin Gelişiminde Tercüme Faaliyetlerinin Rolü” (genişletilmiş baskı), Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, 3, 223-236, (2003).

D4. Türker, Sadık, “Tarihi Araştırmalarda Tarih ve Akılyürütme Sorunu”, Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, 6, 85-117, (2004).

D5. Türker, Sadık, “Anlam, Kavram ve Kelime/Sembol Üzerine”, Felsefe Arkivi, 31, 63-86 (2007). 

D6. Türker, Sadık, “Erken Klasik Arap Dilbilgisel Düşüncesinde Kıyas ve Temelleri”, Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, 11, 137-197, (2007).

D7. Türker, Sadık, “İletişim, Sistem ve Felsefe: İletişimsel Sistem Felsefesine Giriş”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 18, 301-336 (2010).

D8. Türker, Sadık, “George Boole ve Mantık Cebiri”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 19, 283-314 (2011).

D9. Türker, Sadık, “Gazzâlî’nin Üçüncü Dünya’sı: Bilim-Siyasi ve Metafizik Boyutlarıyla”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 20, 41-56, (2011).

D10. Türker, Sadık, “Gazzâlî Felsefesi Üzerine Bazı Tespitler: Psikoloji, Salt Akıl ve Metafizik” Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 20, 57-98, (2011).

D11. Türker, Sadık, “İslam Siyasetinde Ana Etken Olarak Roma Eğilimi”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 21, 195-218, (2012).

D12. Türker, Sadık, “The Propensity to Rome as a Major Impulse in the Islamic Politics”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 21, 169-193, (2012).

D13. Türker, Sadık, “Helleno-Philia’dan Helleno-Mania’ya: Helen-Severlik’ten Helen-Saplantısı’na”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30, 97-103, (2013).

D14. Türker, Sadık, “Malumat-Bilgi Ayrımı ve Bilginin Teşhisi”, Muhafazakâr Düşünce, 36, 3-15, (2013).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Türker, Sadık, “İslam Düşüncesinin Gelişiminde Tercüme Faaliyetlerinin Rolü”, Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 91-104, Ankara, 2003.

E2. Türker, Sadık, “İletişim, Sistem ve Felsefe: İletişimsel Sistem Felsefesine Giriş”, Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği: İstanbul Felsefe Toplantısı 2010, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 24-26 Mart 2010.

F. Kitaplar / Kitap İçi Bölümler:

F1. Türker, Sadık (editor), Bize Yön Veren Metinler, Derleyen: Alev Alatlı, 2 c, Nevşehir: Kapadokya MYO Yayınları (2014).

F2. Türker, Sadık, “İslam ve Tarihsel İslam Üzerine Felsefi Analizler”, Bize Yön Veren Metinler, Derleyen: Alev Alatlı, Nevşehir: Kapadokya MYO Yayınları, I, 154-198, (2014).

F3. Türker, Sadık, “Gazzali Psikolojisinde Evrimci Biyo-Psikolojik Yaklaşım”, Bize Yön Veren Metinler, Derleyen: Alev Alatlı, Nevşehir: Kapadokya MYO Yayınları, II, 1081-1084, (2014).

F4. Türker, Sadık, Batı Düşüncesinde Üçleme /Trichotomy Sorunu: Geleneksel Batılı Akılcılığın Temelleri Üzerine Sistematik bir İnceleme , İstanbul: Külliyat Yayınları, (2012).

F5. Türker, Sadık, Aristoteles, Gazzali ile Leibniz’de Yargı Mantığı, 1. bsk, İstanbul: Dergah Yay., (2002).

F6. Türker, Sadık, “Türk Çağdaşlaşma İdeolojisinin Paradoksal İstikrarı ve Çağdaşlığın Kendisi”, Teoman Duralı’ya Armağan Festschrift in Honor of Teoman Duralı, ed. Cengiz Çakmak, İstanbul: Dergah Yayınları, 488-513. (2008).

F7. Türker, Sadık, “Düşünme”, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, Ankara: Babil Yayınları, 4, 837-853 (2006).

F8. Türker, Sadık, “Dostluk”, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, Ankara: Babil Yayınları, 4, 698-708 (2006).

G. Çeviriler ve Diğer Yayınlar :

G1. Zerdüşt, “Zend Avesta”, Çeviren: Sadık Türker, Bize Yön Veren Metinler, Derleyen: Alev Alatlı, 2 c, Nevşehir: Kapadokya MYO Yayınları, I, 144-145, (2014).

G2. Dimitri Gutas 1991, “İslam Öncesi İran Yazınında İskender”, Greek Thought Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdat and Early Abbasid Society, 1. Bsk, Londra: Routledge, s. 37-40, Çeviren: Sadık Türker, Bize Yön Veren Metinler, Derleyen: Alev Alatlı, 2 c, Nevşehir: Kapadokya MYO Yayınları, I, 146-147, (2014).

G3. Ebû Hayyân et-Tevhîdî, “Mettâ b. Yûnus ile Ebû Saîd es-Sirâfî Arasındaki Mantık-Dil Tartışması”, Kitâbu’l-İmtâ‘ ve’l-mu’ânese, tah. Ahmed Emin-Ahmed ez-Zeyn, Beyrut: Mektebetu’l-Asriyye, 2 c, I, s. 108-119, 1. Bsk, Londra: Routledge, s. 37-40, Çeviren: Sadık Türker, Bize Yön Veren Metinler, Derleyen: Alev Alatlı, 2 c, Nevşehir: Kapadokya MYO Yayınları, I, 580-586, (2014).

G4. Matthew of Edessa 1993. “Ermeni Tarihçiliği Gözüyle Büyük Selçuklu ve Malazgirt”, Armenia and the Crusades Tenth to Twelfth Centuries: The Chronicle of Matthew of Edessa, çev. Ara Edmond Dostourian, sunuş. Krikor H. Maksoudian, Armenian Heritage Series, Lanham – New York – Londra: University Press of America, s. 128-130, Çeviren: Sadık Türker, Bize Yön Veren Metinler, Derleyen: Alev Alatlı, 2 c, Nevşehir: Kapadokya MYO Yayınları, II, 750-751, (2014).

G4. Ebû l-Feth Osmân İbn Cinnî, 1952. “Konuşan Makine ve İnsan”, el-Hasâ’is, ed. Muhammed ‘Alî en-Neccâr, 3 c, Beyrut, Dâru l-Kutubi l-Mısriyye, II, s. 454-455, Çeviren: Sadık Türker, Bize Yön Veren Metinler, Derleyen: Alev Alatlı, 2 c, Nevşehir: Kapadokya MYO Yayınları, II, 1070-1071, (2014).

G5. Ebû Reyhân el-Bîrûnî 1377/1958. “Bilgi Kaynağı Olarak Gözlem ve Haberin Değeri Üzerine”, Kitābu l-Bīrūnī fi Tahqīq Mâ li'l-Hind, Haydarabad, Da’iretu'l-Ma'arifi'l-Osmaniyye 9, Matba‘atu Meclisi Da’ireti l-Ma‘arifi l-Osmaniyye, s. 1-2, Çeviren: Sadık Türker, Bize Yön Veren Metinler, Derleyen: Alev Alatlı, 2 c, Nevşehir: Kapadokya MYO Yayınları, II, 1284, (2014).

G6. Türker, Sadık, “Vefatının Ardından Abdurrahman Bedevi”, Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2, 279-284, (2002).

G7. Craig Fraser, “Paolo Mancosu’nun Philosophy of Mathematics and Mathematical Practice in the Seventeenth Century Adlı Kitabı Hakkında”, çeviri: Sadık Türker, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 3, 239-247, (Ekim-2002).

G8. Fārābī, Ebû Nar, Mantıkta Kullanılan Lafızlar, Sunuş ve Çeviri: Sadık Türker, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2, 93-178 (2002).

H. Diğer Akademik Etkinlikler (Konferans, Çalıştay, vd):

H1. Türker, Sadık, “Kavram ile Terimin Farkı Üzerine”, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul, 24 Şubat 2003.

H2. Türker, Sadık, “An Axiomatic Investigation into the History of Logic, Science and Culture”, Toronto Üniversitesi, Kanada, 23 Kasım 2003.

H3. Türker, Sadık, “Erken Klasik Arap Dilbilgisinde Kıyas”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İzmir, 20.04.2007.

H4. 3. YÖK Farabi Koordinatörleri Toplantısı, 100. Yıl Üniversitesi, Van, 22 Mart 2010.

H5. MEB 21. Yüzyıl Öğrenci Profili Çalıştayı, Ankara, 14-15 Nisan 2010.

H6. Türker, Sadık, “Düşüncenin Süredurumu”, Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli, 17 Şubat 2010.

H7. “3. Felsefe Bölüm Başkanları Çalıştayı: Değişen Üniversite ve Felsefe Eğitimi”, Sakarya Üniversitesi, 27-28 Mayıs 2011.

H8. Türker, Sadık, “Zihin Dinamiği: Genel Sistem Analizi Teorisi”, İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü, Ankara, 4 Aralık 2010.

H9. Türker, Sadık, “İslam Felsefesi Sorunu: Gazzâlî Metafiziğine Giriş”, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 26 Ekim 2011.

H10. Türker, Sadık, “Felsefe ve Zihin Dinamiği”, Bilim ve Sanat Merkezi, İstanbul, 17 Aralık 2011.

H11. IV. YÖK Farabi Değişim Semineri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta/Davras, 1-2 Mart 2012.

H12. “Yükseköğretimde Felsefe Eğitimi Çalıştayı”, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Mersin, 30-31 Mart 2012.

H13. Türker, Sadık, “Bilgeliğin Toplumdaki Rolü”, Felsefenin İşlevi, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü – Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölümü – Urla Kent Konseyi, Urla-İzmir, 24-25 Ekim 2014.

H14. Türker, Sadık, “Helenci Katharsis ile İslami Tezkiye Arasında Modern Bireyin ve Hayatın Evrimi”, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü, İstanbul, 5 Kasım 2014.

H15. Türker, Sadık, “Hangi Dil Felsefesi? ‘Dil’den İletişimsel Sistem Düşüncesine Doğru”, İnönü Üniversitesi, Malatya, 28 Kasım 2014.

 

H16. Türker, Sadık, “İslam Düşüncesi ve Yabancı Kültür İlişkisi”, İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü, Ankara, 13 Aralık 2014.

 

 

I. Jüri Üyelikleri:

 

 

I1. Jüri Üyesi, “The Ivor Grattan-Guinness Best Paper Award” for History and Philosophy of Logic in 2010. (Londra, 2011)

 

I2. Doçentlik Atama Jüri Üyeliği, Kırklareli Üniversitesi, 2013.

 

I3. Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği, Üniversiteler Arası Kurul, 2014.

 

I4. Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği, Üniversiteler Arası Kurul, 2014.

 

I5. Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği, Üniversiteler Arası Kurul, 2014.

 

I6. Doçentlik Atama Jüri Üyeliği, Kırklareli Üniversitesi, 2014.

 

I7. Doçentlik Sınavı Yedek Jüri Üyeliği, Üniversiteler Arası Kurul, 2014.

 

 

ProfDrSadıkTÜRKER

Facebook Twitter Google Plus

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.