Fen Edebiyat Fakültesi-Felsefe Bölümü

Arş. Gör. Coşkun Şenkaya

27/08/2014 11:53:43 - 06/03/2015 11:53:43 - 2826 Okunma

 

Arş. Gör. Coşkun ŞENKAYA

 

 

Oda: 106

Telefon: -

E-posta:coskunsenkaya@gmail.com

Doğum Tarihi: 10. 07. 1979

 

Öğrenim Durumu: Doktora 2010-  ..
Lisans:  Felsefe Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi 2005.
Yüksek Lisans:  Felsefe Anabilim Dalı, Galatasaray Üniversitesi 2009
Doktora:  Felsefe Anabilim Dalı, Galatasaray Üniversitesi, 2010- ..

 

Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Danışmanı:
Kant’ın Algı Kavrayışının Descartes, Locke ve Leibniz Üzerinden Değerlendirilmesi”, 2009

Danışman: Doç. Dr. Aliye Kovanlıkaya

 

Akademik Görevler:
Arş. Gör., KLÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 2010-  ..
 

Yayınlar:

1-   Descartes Felsefesinin İlkeleri, Benedictus Spinoza, Dost Yayınevi, Ankara, Eylül 2014 (Çeviri)

2-         “Düşünenin Düşünüyorumda Düşündüğü: Kant’ın Cogito Eleştirisi”, Felsefi Düşün Dergisi, Sayı 3, Ekim 2014
 

ArşGörCoşkunŞENKAYA

Facebook Twitter Google Plus

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.