Fen Edebiyat Fakültesi-Felsefe Bölümü

Misyon

27/08/2014 21:23:01 - 27/08/2014 21:23:01 - 2039 Okunma

 

İnsanla ilgili değişmeyen gerçeklerden birisi, onun sağlığını kaybedebildiğidir. Bu yüzden yeryüzündeki bütün kültürlerde ve bütün çağlarda, bir tür tedavi kurumu var olmuştur. Yüzyıllardır varlığını sürdüren felsefe, insanla ilgili diğer bir değişmez gerçeği sergilemektedir: bütünü bilme ihtiyacı. Felsefe dışında hiçbir bilim, bütünün bilgisiyle ilgilenmez. Birbirinden ayrı bilimlerin ulaştığı sonuçları, bilginin birliği ilkesi çerçevesinde yoğurarak onları varlık kavramı bakımından tutarlı bir teorik bütünlük haline getirmek felsefenin işidir. Felsefede bu görev yerine getirilirken laboratuar çalışması yapılmaz; ancak öte yandan, laboratuar çalışması yapan bilim insanının ulaştığı genel teoriler de görmezden gelinmez. Öte yandan, insanın ve toplumun yaşadığı gerek tarihsel gerekse güncel sorunlar, felsefenin uzağında değil aksine içindedir. David Hume'un söylediği gibi felsefe, varlık kitabını okurken, insan olduğunun bilincini asla kaybetmemektir. Bölümümüz, gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki bilgi birikimini, bilimin birliği inancı içerisinde yorumlayarak, zamanın entelektüel gereksinimlere cevap verebilecek yeterlilikte bir araştırma ve öğretim etkinliği içerisindedir. Üstlenmiş olduğu bu görevi yerine getirmek üzere bölümümüz, felsefede klasikleşmiş dillerin öğretimine büyük önem vermektedir.
Misyon

Facebook Twitter Google Plus

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.